Kyoto2.org

Tricks and tips for everyone

Reviews

Hoe vermeld je een website?

Hoe vermeld je een website?

APA-bronvermeldingen voor een website bevatten doorgaans de auteur, publicatiedatum, titel van de pagina of het artikel, de naam van de website, een raadpleegdatum en de URL. Als de auteur niet wordt genoemd, dan gebruik je de organisatie als auteur of dan begint je bronvermelding met de titel van het artikel.

Hoe verwijs je naar een essay?

Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel scriptie of dissertatie (Publicatienr. Nummer) [Type scriptie of dissertatie, Naam Universiteit].

Hoe citeer je gedichten?

Mag ik een citaat omzetten in mijn eigen woorden? Als je een tekst citeert, dan neem je dit deel letterlijk over: je tikt dus woord voor woord wat er in de oorspronkelijke tekst staat. Het is ook mogelijk om in je eigen woorden te beschrijven wat er in een bepaald deel van de tekst staat. Dit heet parafraseren.

Wat moet er op de website staan?

Een overzicht van de verplichte informatie op een website. Want er zijn zaken die je verplicht op een website moet vermelden.

  • naam van de onderneming.
  • vestigingsadres (dit mag dus geen postbus zijn)
  • KvK-nummer.
  • contactgegevens (dit moet in ieder geval een e-mailadres zijn)
  • btw-nummer (indien van toepassing)
  • e-mailadres.

Hoe verwijs je naar een jaarverslag?

Om te verwijzen naar een rapport met een individuele auteur, vermeld je de auteursnaam en initialen, de titel van het rapport (schuingedrukt), het rapportnummer, de organisatie die het rapport heeft gepubliceerd, en de raadpleegdatum en URL (bij een online rapport, zoals een pdf).

Hoe zet je twee bronnen achter elkaar?

Wil je in de tekst verwijzen naar meerdere bronnen van dezelfde auteur, dan vermeld je naast de auteurs ook alle publicatiedatums in de bronverwijzing. De publicaties zonder jaartal geef je als eerst weer, gevolgd door de jaartallen op chronologische volgorde. ‘in press’ verwijzingen geef je als laatst weer.

Wat is een citaat voorbeeld?

uiting die men schriftelijk of mondeling, meestal letterlijk, als bewijs, getuigenis of voorbeeld aanhaalt; iets wat men citeert; iets wat aangehaald wordt. Voorbeelden: Een ander citaat waarachter men zich vaak verschuilt is het volgende: “De huidige software is zo gebruiksvriendelijk dat we ons dus de moe…

Is citeren strafbaar?

Een kort citaat mag je gebruiken in bijvoorbeeld een artikel, scriptie, werkstuk of recensie zonder daarvoor eerst toestemming te vragen, mits je daarbij de bron en de naam van de auteur vermeldt. Een citaat moet inhoudelijk relevant zijn en je mag niet meer citeren dan strikt noodzakelijk.

Related Posts