Kyoto2.org

Tricks and tips for everyone

Reviews

Wat is een Apla?

Wat is een Apla?

Operatieve zwangerschaps afbreking (APLA) 2 tabletten Cytotec (Misoprostol), deze twee tabletten brengt u diep in de vagina in 2-4 uur voor de ingreep.

Wat is Preconceptioneel?

De betekenis van preconceptioneel is letterlijk: vóór de conceptie, ofwel vóór de bevruchting. Het preconceptioneel advies spreekuur vindt dan ook plaats voordat u in verwachting bent.

Wat is een overtijdbehandeling?

Ben je niet meer dan 16 dagen overtijd? Dan kun je na je 1e gesprek met de huisarts of arts van de kliniek meteen een behandeling afspreken om de zwangerschap te stoppen. Je hoeft hierbij niet eerst 5 dagen te wachten (geen bedenktijd). Dit heet een overtijdbehandeling.

Wat staat er in de Wet afbreking zwangerschap?

Sinds 1984 is de Wet Afbreking Zwangerschap van kracht. In deze wet staat hoe de abortushulpverlening in Nederland is geregeld. Een zwangere vrouw kan ervoor kiezen om haar zwangerschap af te breken.

Hoe weet je of je baarmoeder leeg is na miskraam?

Het lichamelijke herstel na een miskraam of curettage gaat meestal vlot. Als de baarmoeder leeg is, verliest u steeds minder bloed. De buikpijn gaat dan over in een zeurderige pijn. De dag na de miskraam verliest u evenveel bloed als tijdens de menstruatie.

Hoe gaat een curettage in zijn werk?

Bij een diagnostische curettage haalt de arts een laagje van het slijmvlies van de baarmoeder weg. bij een therapeutische curettage haalt de arts zwangerschapsweefsel weg. Dit gebeurt met een dun buisje of met een schrapertje. Het dunne buisje of de schraper gaat via de vagina en de baarmoedermond naar de baarmoeder.

Wat is prenatale zorg?

Prenatale zorg is er om een optimale gezondheid en welbevinden van moeder en kind na te streven. Dit gebeurt door middel van de volgende punten: inschatten van de kans op problemen tijdens de zwangerschap, de baring, het kraambed of de periode daarna.

Wat is de werking van foliumzuur?

Foliumzuur (vitamine B11) is nodig voor de groei en goede werking van het lichaam en voor de aanmaak van witte en rode bloedcellen. Foliumzuur is ook belangrijk voor de vroege ontwikkeling van het ongeboren kind. Bij een tekort aan foliumzuur ontstaat bloedarmoede.

Wat is het verschil tussen een overtijdbehandeling en een abortus?

Het verschil tussen een abortus en een overtijdbehandeling is dat bij een overtijdbehandeling niet de verplichte 5 dagen bedenktijd geldt. Dit kan tot 16 dagen ‘over tijd’ en je hebt hiervoor geen verwijsbrief nodig. Voor een overtijdbehandeling moet de zwangerschap zichtbaar zijn bij een echo-onderzoek.

Hoe snel overtijdbehandeling?

Abortus mag tot de vrucht buiten uw lichaam zou kunnen overleven. Die grens ligt voor het strafrecht bij 24 weken. Artsen houden in de praktijk 22 weken aan als grens. Dat is omdat zij tot op 2 weken nauwkeurig de duur van de zwangerschap kunnen bepalen.

Wat is in Nederland de wetgeving rondom abortus?

Abortus tot 24 weken Abortus mag tot de vrucht buiten uw lichaam zou kunnen overleven. Die grens ligt voor het strafrecht bij 24 weken. Artsen houden in de praktijk 22 weken aan als grens. Dat is omdat zij tot op 2 weken nauwkeurig de duur van de zwangerschap kunnen bepalen.

Wat is een abortus?

Abortus provocatus (dit wordt ook vaak ‘abortus’ genoemd) is het opzettelijk afbreken van een zwangerschap. Sinds 1984 mag abortus in Nederland tot 24 weken zwangerschap worden uitgevoerd.

Hoe weet je wanneer een miskraam voorbij is?

Na ongeveer een week is een miskraam voorbij. Al het zwangerschapsweefsel is dan uit de baarmoeder verdwenen. U hebt geen buikpijn meer. Bij sommige vrouwen verdwijnt niet al het weefsel vanzelf uit de baarmoeder.

Hoe lang blijft je baarmoedermond open na miskraam?

Na de miskraam staat de baarmoedermond nog een paar dagen open. Om de kans op infectie kleiner te maken, krijg je het volgende advies voor de eerste 2 weken of zolang je bloedverlies hebt: geen tampons gebruiken.

Hoe lang niet werken na curettage?

Voelt u zich goed, dan kunt u na 1 tot 3 dagen uw werk weer hervatten. Houd er rekening mee, dat een deel van de vrouwen na een curettage korte tijd wat vermoeider kan zijn. Autorijden en fietsen zijn geen probleem als uw conditie dit toelaat.

Wat is Gecurreteerd?

De baarmoedermond wordt met een klem vastgepakt en in de goede positie gebracht voor de ingreep. Nadat de baarmoedermond is opgerekt voor de ingreep, wordt de binnenkant van de baarmoeder gecuretteerd. Daarbij krabt de gynaecoloog de holte rondom schoon met een curette (een soort lepeltje).

Wat betekent prenataal?

Prenataal betekent ‘voor de geboorte’. Prenataal onderzoek gebeurt dan ook tijdens de zwangerschap.

Hoe is de prenatale zorg in Nederland?

Alle zwangeren onder controle bij een gynaecoloog krijgen basis prenatale zorg. Deze basis of standaard zorg wordt op basis van de medische indicatie en eventueel optredende complicaties in de (voorgaande) zwangerschap aangevuld met specifieke zorgpaden toegespitst op die specifieke medische indicatie of complicatie.

Wat zijn de symptomen van foliumzuur tekort?

Wat zijn de symptomen van een foliumzuurtekort?

  • vermoeidheid.
  • darmstoornissen.
  • bloedarmoede.
  • verminderde eetlust.
  • gewichtsverlies.
  • verhoogde gevoeligheid voor infecties.

Wat doet een tekort aan foliumzuur?

Bij een tekort aan foliumzuur ontstaat bloedarmoede. Bij het ongeboren kind is er een verhoogde kans op een open ruggetje, hazenlip en gespleten verhemelte. Vrouwen die zwanger willen worden of zwanger zijn krijgen het advies om elke dag 400 microgram foliumzuur te slikken totdat ze 10 weken zwanger zijn.

Related Posts